Seznam lidských emocí – pozitivní a negativní

Emoce jsou tvořeny různými pocity, které odráží naše chování. Emoce mohou vyjadřovat to, jak se v dané situaci cítíme. Někteří také snadno své emoce korigují a nedávají je najevo. Jiní je zase ovládat neumí a emoce s nimi velmi cloumají. Seznam lidských emocí lze dělit několika způsoby. Můžeme je dělit na základní a vyšší. Tomuto se říká evoluční dělení. My si dnes ukážeme základní rozdělení na pozitivní a negativní emoce.

Seznam lidských emocí

Pozitivní emoce

Radost je první pozitivní emocí. Vyjadřujeme ji, jakmile se nám něco podaří. Například povýší-li nás v práci, nebo pokud dostaneme jedničku ve škole. Radost je projevována v jakémkoliv věku. Nižší forma radosti se nazývá spokojenost a naopak vyšší forma se nazývá blaženost.

Štěstí je druhou základní pozitivní emocí. Je to vrcholná emoce radosti. Většina lidí se během svého života pokoušejí dosáhnout štěstí. Bohužel ne vždy se to povede. Tento pocit trvá jen určitou dobu. Jakmile dosáhnete svého štěstí, pocity pomalu ustupují. Nakonec se z tohoto pocitu stane samozřejmost a vy už ji ani nevnímáte.

Seznam lidských emocí nezahrnuje pouze tyto základní emoce, ale i další. Například lásku, důvěru či zvědavost.

Negativní emoce

Úzkost je řazena k negativním emocím. Může být způsobena vnitřní nespokojeností. Dlouhodobá úzkost může způsobit až deprivaci.

Strach je typická negativní emoce. Pokud se dostanete do situace, kdy jste v ohrožení, automaticky dostáváte strach. Tato emoce bývá často spojena s pocitem bezmoci.

Hněv je další negativní emocí. S hněvem souvisí vztek, zuřivost a rozzlobenost. Někdy bývá hněv doprovázen agresivním jednáním.

Smutek je poslední negativní emocí. Je to reakce na nějakou ztrátu. Například na ztrátu blízké osoby. Smutek někdy bývá doprovázen pláčem a sklíčeností.

Negativní emoce mohou lidem sloužit jako obranná reakce. Bohužel také s sebou mohou nést řadu nepříjemností. Například zvýšený tlak krve nebo poruchy srdečního rytmu.

Seznam lidských emocí

Lidské emoce jsou subjektivně prožívány. Každý danou situaci vnímá jinak a taky na ni jinak reaguje.

Další specifickou emocí je překvapení. Tato emoce je obzvláště velice subjektivní. Překvapení přece může být pozitivní, ale i negativní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *